USŁUGI

  • Usługi transportowe
  • Usługi celne i magazynowe
  • Trasy (kierunki) transportowe
  • Transport FTL (ładunków całopojazdowych) naczepami plandekowymi (92 / 100 / 120 m3) i lodówkami;
  • Transport LTL (ładunków częściowych) – naczepami plandekowymi i mikrobusami,
  • Wykonujemy również transport ładunków wielkogabarytowych oraz ładunków niebezpiecznych.

Dbamy o to, aby każdy pojazd był objęty ubezpieczeniem CMR, w razie potrzeby polecamy niezawodnych partnerów lub reprezentujemy firmę Klienta w załatwianiu dodatkowego ubezpieczenia ładunku.

Zawdzięczając naszym partnerom, możemy świadczyć usługi celne i magazynowe wysokiej jakości. Usługi świadczone w naszych nowoczesnych magazynach w Wilnie, Kownie i Kłajpedzie to:

  • krótko- i długoterminowe magazynowanie ładunków, za- i rozładunek towarów, przepakowanie, ważenie;
  • sporządzanie dokumentów wymaganych przez procedury eksportu, importu i tranzytu oraz reprezentacja klienta w deklarowaniu towarów w urzędzie celnym.

12205452201820142176shokunin_World_Map.svg.hi

Niemcy     Holandia     Belgia     Francja     Włochy     Hiszpania

Polska     Czechy     Słowacja     Węgry     Rumunia     Grecja

Dania     Szwecja     Norwegia     Rosja     Białoruś     Kazachstan